Image by Einar Storsul

Om ''CrossRoad''

Hva er «crossroad?»

 • Vi vil oppfordre mennesker til å unngå steroider og rus.

 • Vi vil forebygge slik at minst mulig unge og voksne begynner med steroider og rus.

 • Vi vil at unge og voksne skal være opplyste om konsekvensene ved bruk av illegale midler.

 • Vi vil tilby adekvat fysisk og mental hjelp for mennesker i en sårbar situasjon.

 • Vi vil sette fokus på hva bruk av steroider og narkotika kan føre til.

 • Vi vil at alle brukere og pårørende skal få en god og tett oppfølging, før under og etter behandling.

Våres verdier:

 • Hjelpe de som trenger hjelp- Vi ønsker å tilby hjelp til alle som trenger det.

 • Veilede - Vi ønsker å vise at det finnes en bedre vei enn å velge steroider og narkotika.

 • Kunnskap- Kunnskap er makt, og vi tror at ved å øke kunnskapen om bruk av illegale midler kan det føre til at noen velger å si nei.

 • Tanker om fremtiden – tanker og refleksjoner om hvordan man selv vil at fremtiden skal se ut.

 • Mennesker rundt – Det er viktig å sette et søkelys på hvordan et misbruk påvirker de vi er glade i.

Hvem vil vi hjelpe?

 • Unge Vi vil vise unge mennesker hva konsekvensene av steroider og illegale midler kan være, vi vil vise realiteten. Sette fokus på hva som gjør at søken og trangen til den perfekte kroppen er så stor, og hvor store konsekvenser det kan få. Vi vil at unge skal vite at kroppen er våres viktigste verktøy og at den må behandles på en bra måte.

 • Brukere Oppfordre og opplyse mennesker som bruker steroider og narkotika, å søke hjelp. Vise at det finnes en bedre måte for å oppnå ønskede resultater, uten doping og narkotika.

 • Ofrene Tilby fysisk og psykisk hjelp til mennesker som lider av konsekvensene fra steroider og rus. Veilede ofre og pårørende om hvordan man kan opprettholde en sunt livstil.

Hvordan kan vi hjelpe?

Vi ønsker å samarbeid med : Politiet, barnevernet og andre institusjoner som er mot steroider og illegale rusmidler. Med våres kunnskap og erfaringer, deres ressurser og nettverk kan vi spre budskapet og nå ut til mange! Sammen kan vi hjelpe, motivere og forhindre at andre skal lide