Foruminnlegg

mihail mihaylov
12. jun. 2021
In narkotika misbruk
33 000 mennesker mottok tverrfaglig spesialisert rusbehandling innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge.
Videregående skolers arbeid med rusproblematikk content media
0
0
3
mihail mihaylov
12. jun. 2021
In Anabole Sreroider misbruk
Unge menneskers bruk av anabole androgene steroider: En praxeologisk studie fundert i Bourdieus teori- og begrepsgrunnlag
Unge menneskers bruk av anabole androgene steroider:  content media
0
0
1
mihail mihaylov
12. jun. 2021
In Selvmord
Vurdering av selvmordsfare er av de vanskeligste vurderingene vi gjør innenfor det psykiatriske fagfeltet
Hvordan gjøre gode selvmordsrisikovurderinger? content media
0
0
2
mihail mihaylov
12. jun. 2021
RUSMIDDELBRUK OG HELSESITUASJON BLANT INNSATTE I NORSKE FENGSEL content media
0
0
0
mihail mihaylov
12. jun. 2021
In narkotika misbruk
Sammenhenger mellom rus g/eller psykiske vansker hos mødre, kvaliteten på det tidlige mor-barn-samspillet og barnets kommunikative evner ved ett-års alderen
Sammenhenger mellom rus og/eller psykiskevansker hos mødre content media
0
0
0
mihail mihaylov
12. jun. 2021
Kroppspress blant tenåringsgutter i kroppsøving content media
0
0
0
mihail mihaylov
12. jun. 2021
In Fengsel
Artikkelen er basert på to studier blant 316 innsatte i syv norske fengsler. Hensikten er å se om det er mulig å finne kjønnsforskjeller når det gjelder spørsmål om opplevelse av egen psykisk helse.
Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler. content media
0
0
2
mihail mihaylov
12. jun. 2021
In Anabole Sreroider misbruk
EN KVALITATIV STUDIE AV HVORFOR ET UTVALG UNGE MENN BRUKER ANABOLE STEROIDER
Gutten i speilet  content media
0
0
3
mihail mihaylov
12. jun. 2021
In kroppsbilde
Forstyrret kroppsbilde blan t tenåringsgutter i skolen kjennetegnes ved en sterk trang og et sterkt press for å oppnå en muskuløs kropp og de ser ofte på seg selv som tynnere eller mindre muskuløse enn de egentlig er
Forstyrret kroppsbilde blant tenåringsgutter i skolen content media
0
0
0
mihail mihaylov
12. jun. 2021
In depresion
En undersøkelse av læreres erfaringer med elever som viser symptomer på depresjon, med fokus på identifisering av symptomer, tiltak og lærernes mestring av dette arbeidet
Elever med depresjon i videregående skole content media
0
0
2
mihail mihaylov
12. jun. 2021
In narkotika misbruk
En oppsummering av klientkartleggingsdata fra det nasjonale dokumentasjonssystemet
 Behandlingstiltak for rusmiddelmisbrukere content media
0
0
0
mihail mihaylov
12. jun. 2021
Barn som pårørende til foreldre med psykisk lidelse og/eller rusproblem content media
0
0
0
mihail mihaylov
12. jun. 2021
In Anabole Sreroider misbruk
En kvalitativ undersøkelse av rekruttering, motiv og bivirkninger ved bruk av anabole steroider.
Anabole steroider blant kvinner. content media
0
0
1
mihail mihaylov
12. jun. 2021
In depresion
En kvalitativ studie av gutter og unge menn sine depressive uttrykk basert på psykologistudenter og skolepsykologer sine antakelser og erfaringer Mari Kjos Hansen
”Gutter gråter ikke” content media
0
0
1
mihail mihaylov
12. jun. 2021
Sosialt nettverk og recovery content media
0
0
0
mihail mihaylov
12. jun. 2021
In Anabole Sreroider misbruk
Stud. med. Åsmund Meen, kull H-04 Veileder: Professor dr. med. Egil Haug, Hormonlaboriatoriet, Aker Universitetssykehus Du er velkomen å stile spørsmål og starte diskosjoner rund tema.
Bivirkninger ved bruk av anabole androgene steroider content media
0
0
1
 

mihail mihaylov

Admin
Flere handlinger